Konwersja Powierzchnie


Ile hektar jest 1 ark?
1 ark
=
0.01 hektar
(wymiana ark i hektar )
przetwornik
0.01 X = ???
= konwersja do hektar

ark

hektar

ark na hektar

1 ark = 0.010000 hektar
2 ark = 0.020000 hektar
3 ark = 0.030000 hektar
4 ark = 0.040000 hektar
5 ark = 0.050000 hektar
6 ark = 0.060000 hektar
7 ark = 0.070000 hektar
8 ark = 0.080000 hektar
9 ark = 0.090000 hektar
10 ark = 0.100000 hektar
11 ark = 0.110000 hektar
12 ark = 0.120000 hektar
13 ark = 0.130000 hektar
14 ark = 0.140000 hektar
15 ark = 0.150000 hektar
16 ark = 0.160000 hektar
17 ark = 0.170000 hektar
18 ark = 0.180000 hektar
19 ark = 0.190000 hektar
20 ark = 0.200000 hektar
21 ark = 0.210000 hektar
22 ark = 0.220000 hektar
23 ark = 0.230000 hektar
24 ark = 0.240000 hektar
25 ark = 0.250000 hektar
26 ark = 0.260000 hektar
27 ark = 0.270000 hektar
28 ark = 0.280000 hektar
29 ark = 0.290000 hektar
30 ark = 0.300000 hektar
31 ark = 0.310000 hektar
32 ark = 0.320000 hektar
33 ark = 0.330000 hektar
34 ark = 0.340000 hektar
35 ark = 0.350000 hektar
36 ark = 0.360000 hektar
37 ark = 0.370000 hektar
38 ark = 0.380000 hektar
39 ark = 0.390000 hektar
40 ark = 0.400000 hektar
41 ark = 0.410000 hektar
42 ark = 0.420000 hektar
43 ark = 0.430000 hektar
44 ark = 0.440000 hektar
45 ark = 0.450000 hektar
46 ark = 0.460000 hektar
47 ark = 0.470000 hektar
48 ark = 0.480000 hektar
49 ark = 0.490000 hektar
50 ark = 0.500000 hektar