Konwersja Prędkości


Ile metr/sekunda jest 1 kilometr/godzin?
1 kilometr/godzin
=
0.27777777777778 metr/sekunda
(wymiana kilometr/godzin i metr/sekunda )
przetwornik
0.27777777777778 X = ???
= konwersja do metr/sekunda

kilometr/godzin

metr/sekunda

kilometr/godzin na metr/sekunda

1 kilometr/godzin = 0.277778 metr/sekunda
2 kilometr/godzin = 0.555556 metr/sekunda
3 kilometr/godzin = 0.833333 metr/sekunda
4 kilometr/godzin = 1.11 metr/sekunda
5 kilometr/godzin = 1.39 metr/sekunda
6 kilometr/godzin = 1.67 metr/sekunda
7 kilometr/godzin = 1.94 metr/sekunda
8 kilometr/godzin = 2.22 metr/sekunda
9 kilometr/godzin = 2.50 metr/sekunda
10 kilometr/godzin = 2.78 metr/sekunda
11 kilometr/godzin = 3.06 metr/sekunda
12 kilometr/godzin = 3.33 metr/sekunda
13 kilometr/godzin = 3.61 metr/sekunda
14 kilometr/godzin = 3.89 metr/sekunda
15 kilometr/godzin = 4.17 metr/sekunda
16 kilometr/godzin = 4.44 metr/sekunda
17 kilometr/godzin = 4.72 metr/sekunda
18 kilometr/godzin = 5.00 metr/sekunda
19 kilometr/godzin = 5.28 metr/sekunda
20 kilometr/godzin = 5.56 metr/sekunda
21 kilometr/godzin = 5.83 metr/sekunda
22 kilometr/godzin = 6.11 metr/sekunda
23 kilometr/godzin = 6.39 metr/sekunda
24 kilometr/godzin = 6.67 metr/sekunda
25 kilometr/godzin = 6.94 metr/sekunda
26 kilometr/godzin = 7.22 metr/sekunda
27 kilometr/godzin = 7.50 metr/sekunda
28 kilometr/godzin = 7.78 metr/sekunda
29 kilometr/godzin = 8.06 metr/sekunda
30 kilometr/godzin = 8.33 metr/sekunda
31 kilometr/godzin = 8.61 metr/sekunda
32 kilometr/godzin = 8.89 metr/sekunda
33 kilometr/godzin = 9.17 metr/sekunda
34 kilometr/godzin = 9.44 metr/sekunda
35 kilometr/godzin = 9.72 metr/sekunda
36 kilometr/godzin = 10.00 metr/sekunda
37 kilometr/godzin = 10.28 metr/sekunda
38 kilometr/godzin = 10.56 metr/sekunda
39 kilometr/godzin = 10.83 metr/sekunda
40 kilometr/godzin = 11.11 metr/sekunda
41 kilometr/godzin = 11.39 metr/sekunda
42 kilometr/godzin = 11.67 metr/sekunda
43 kilometr/godzin = 11.94 metr/sekunda
44 kilometr/godzin = 12.22 metr/sekunda
45 kilometr/godzin = 12.50 metr/sekunda
46 kilometr/godzin = 12.78 metr/sekunda
47 kilometr/godzin = 13.06 metr/sekunda
48 kilometr/godzin = 13.33 metr/sekunda
49 kilometr/godzin = 13.61 metr/sekunda
50 kilometr/godzin = 13.89 metr/sekunda