Konwersja Długości


Ile yards jest 1 metr?
1 metr
=
1.0936132983377 yards
(wymiana metr i yards )
przetwornik
1.0936132983377 X = ???
= konwersja do yards

metr

Metr (m) jest międzynarodowym standardem dla długości. pochodzenie konkretnie meter zdefiniowano jako 1/40000000 obwodu ziemi, ale od 1983 roku, jest zdefiniowany jako odległości przebytej przez światło w 792 458 1/299 sekundy.Miernik jest podstawową jednostką i jest podstawą systemu metrycznego. Bezpośrednio z miernika pochodzi metrów kwadratowych i metrów sześciennych.

yards

metr na yards

1 metr = 1.09 yards
2 metr = 2.19 yards
3 metr = 3.28 yards
4 metr = 4.37 yards
5 metr = 5.47 yards
6 metr = 6.56 yards
7 metr = 7.66 yards
8 metr = 8.75 yards
9 metr = 9.84 yards
10 metr = 10.94 yards
11 metr = 12.03 yards
12 metr = 13.12 yards
13 metr = 14.22 yards
14 metr = 15.31 yards
15 metr = 16.40 yards
16 metr = 17.50 yards
17 metr = 18.59 yards
18 metr = 19.69 yards
19 metr = 20.78 yards
20 metr = 21.87 yards
21 metr = 22.97 yards
22 metr = 24.06 yards
23 metr = 25.15 yards
24 metr = 26.25 yards
25 metr = 27.34 yards
26 metr = 28.43 yards
27 metr = 29.53 yards
28 metr = 30.62 yards
29 metr = 31.71 yards
30 metr = 32.81 yards
31 metr = 33.90 yards
32 metr = 35.00 yards
33 metr = 36.09 yards
34 metr = 37.18 yards
35 metr = 38.28 yards
36 metr = 39.37 yards
37 metr = 40.46 yards
38 metr = 41.56 yards
39 metr = 42.65 yards
40 metr = 43.74 yards
41 metr = 44.84 yards
42 metr = 45.93 yards
43 metr = 47.03 yards
44 metr = 48.12 yards
45 metr = 49.21 yards
46 metr = 50.31 yards
47 metr = 51.40 yards
48 metr = 52.49 yards
49 metr = 53.59 yards
50 metr = 54.68 yards