Konwersja Długości


Ile metr jest 1 metr?
1 metr
=
1 metr
(wymiana metr i metr )
przetwornik
1 X = ???
= konwersja do metr

metr

Metr (m) jest międzynarodowym standardem dla długości. pochodzenie konkretnie meter zdefiniowano jako 1/40000000 obwodu ziemi, ale od 1983 roku, jest zdefiniowany jako odległości przebytej przez światło w 792 458 1/299 sekundy.Miernik jest podstawową jednostką i jest podstawą systemu metrycznego. Bezpośrednio z miernika pochodzi metrów kwadratowych i metrów sześciennych.

metr

Metr (m) jest międzynarodowym standardem dla długości. pochodzenie konkretnie meter zdefiniowano jako 1/40000000 obwodu ziemi, ale od 1983 roku, jest zdefiniowany jako odległości przebytej przez światło w 792 458 1/299 sekundy.Miernik jest podstawową jednostką i jest podstawą systemu metrycznego. Bezpośrednio z miernika pochodzi metrów kwadratowych i metrów sześciennych.

metr na metr

1 metr = 1.00 metr
2 metr = 2.00 metr
3 metr = 3.00 metr
4 metr = 4.00 metr
5 metr = 5.00 metr
6 metr = 6.00 metr
7 metr = 7.00 metr
8 metr = 8.00 metr
9 metr = 9.00 metr
10 metr = 10.00 metr
11 metr = 11.00 metr
12 metr = 12.00 metr
13 metr = 13.00 metr
14 metr = 14.00 metr
15 metr = 15.00 metr
16 metr = 16.00 metr
17 metr = 17.00 metr
18 metr = 18.00 metr
19 metr = 19.00 metr
20 metr = 20.00 metr
21 metr = 21.00 metr
22 metr = 22.00 metr
23 metr = 23.00 metr
24 metr = 24.00 metr
25 metr = 25.00 metr
26 metr = 26.00 metr
27 metr = 27.00 metr
28 metr = 28.00 metr
29 metr = 29.00 metr
30 metr = 30.00 metr
31 metr = 31.00 metr
32 metr = 32.00 metr
33 metr = 33.00 metr
34 metr = 34.00 metr
35 metr = 35.00 metr
36 metr = 36.00 metr
37 metr = 37.00 metr
38 metr = 38.00 metr
39 metr = 39.00 metr
40 metr = 40.00 metr
41 metr = 41.00 metr
42 metr = 42.00 metr
43 metr = 43.00 metr
44 metr = 44.00 metr
45 metr = 45.00 metr
46 metr = 46.00 metr
47 metr = 47.00 metr
48 metr = 48.00 metr
49 metr = 49.00 metr
50 metr = 50.00 metr