Konwersja Długości


Ile metr jest 1 milimetr?
1 milimetr
=
0.001 metr
(wymiana milimetr i metr )
przetwornik
0.001 X = ???
= konwersja do metr

milimetr

metr

Metr (m) jest międzynarodowym standardem dla długości. pochodzenie konkretnie meter zdefiniowano jako 1/40000000 obwodu ziemi, ale od 1983 roku, jest zdefiniowany jako odległości przebytej przez światło w 792 458 1/299 sekundy.Miernik jest podstawową jednostką i jest podstawą systemu metrycznego. Bezpośrednio z miernika pochodzi metrów kwadratowych i metrów sześciennych.

milimetr na metr

1 milimetr = 0.001000 metr
2 milimetr = 0.002000 metr
3 milimetr = 0.003000 metr
4 milimetr = 0.004000 metr
5 milimetr = 0.005000 metr
6 milimetr = 0.006000 metr
7 milimetr = 0.007000 metr
8 milimetr = 0.008000 metr
9 milimetr = 0.009000 metr
10 milimetr = 0.010000 metr
11 milimetr = 0.011000 metr
12 milimetr = 0.012000 metr
13 milimetr = 0.013000 metr
14 milimetr = 0.014000 metr
15 milimetr = 0.015000 metr
16 milimetr = 0.016000 metr
17 milimetr = 0.017000 metr
18 milimetr = 0.018000 metr
19 milimetr = 0.019000 metr
20 milimetr = 0.020000 metr
21 milimetr = 0.021000 metr
22 milimetr = 0.022000 metr
23 milimetr = 0.023000 metr
24 milimetr = 0.024000 metr
25 milimetr = 0.025000 metr
26 milimetr = 0.026000 metr
27 milimetr = 0.027000 metr
28 milimetr = 0.028000 metr
29 milimetr = 0.029000 metr
30 milimetr = 0.030000 metr
31 milimetr = 0.031000 metr
32 milimetr = 0.032000 metr
33 milimetr = 0.033000 metr
34 milimetr = 0.034000 metr
35 milimetr = 0.035000 metr
36 milimetr = 0.036000 metr
37 milimetr = 0.037000 metr
38 milimetr = 0.038000 metr
39 milimetr = 0.039000 metr
40 milimetr = 0.040000 metr
41 milimetr = 0.041000 metr
42 milimetr = 0.042000 metr
43 milimetr = 0.043000 metr
44 milimetr = 0.044000 metr
45 milimetr = 0.045000 metr
46 milimetr = 0.046000 metr
47 milimetr = 0.047000 metr
48 milimetr = 0.048000 metr
49 milimetr = 0.049000 metr
50 milimetr = 0.050000 metr